Dilek Irmak KaraMENÜ

Elementler ve Kişilik

Elementler ve Kişilik

Ateş Grubu

Ateş elementi yayılma ve genişleme prensibini güder. Hareketlilik, parlaklık, sıcaklık, canlılık bu elementin mizacıdır. Dışa dönük faaliyetleri içerir. Ateş elementi, diğer elementler arasında bir aracı görevindedir. Rengi kırmızı ve cinsiyeti erkektir. Ateş burçları dürüstlüğün sembolüdür. Bu kişiler doğru bildiklerini uygulayan ve dürüstlük ilkelerine önem veren tiplerdir. İnsanlarla olan iletişimleri mertçedir. Erdemli insanlar olarak bilinirler. Savaşma duygusu onlara hiç ters gelmez. Atılgan kişilerdir ve cesurca davranışlarıyla kavgacı ve savaşçı özellikler gösterirler. Genellikle ısrarcıdırlar ve kendilerine güvenleri tamdır. Dirençleri ve hırsları da güçlüdür. Ayrıca tehlikeyi de severler. Ateş burçları yapıları ruhsaldır. Fiziksel enerji ve hayati güçlerinin mükemmel olduğu bilinir. Ateş burçlarının duygusal yapısı hedefine dayalı bir özelliğe sahiptir. Bu kişiler ilgilendikleri her şeyde kazanmayı veya en iyi olmayı isterler. Agresif ve bencildirler. Gösterişi severler ve gösteriş yaparken de çok mutlu olurlar. Bu gurubun kötü taraflarından biri de aldatmaya olan yatkınlıklarıdır. Kararlı kişiler olmaları intikamcılığı da yanında getirir. Kızdıklarında, intikam almak için her türlü eyleme başvurabildikleri söylenebilir. Dilleri de sivridir. Bazen da insanları kızdıracak şeyler yapabilirler. Çabuk sinirlenir, çabuk kızarlar. Fiziksel olduğu kadar zihinsel acı vermeğe de eğilimli oldukları söylenebilir.

Hava Grubu

Hava elementi nötrdür rengi sarı cinsiyeti erkektir. Hava burçları bilgiye ve entellektüalite ye değer verir. Genelde gelişmiş bir karaktere ve bilgiye sahiptirler. İletişimleri iyidir. Hem kendileri iyi iletişim kurar, hem de başkaları onlarla. Birçok konudan anlarlar. Her şey hakkında biraz bilgi sahibidirler. İyi bir kişilikleri vardır. Zihinsel bir doğaya ve gelişmiş bir zekaya sahip oldukları bilinir. Bu burçların mensupları fiziki ve duygusal kavramların etkisi altında kalmazlar. Onlar kararlarını verirken düşünme yoluyla hareket eder ve her şeyi mantık süzgecinden geçirirler. Zihni kapasitelerini ve hızlı düşünme yeteneklerini kullanabilmeleri onlara keyif verir. Kendilerini değerlendirmeye yönelik duygusal yapıya sahiptirler. Özeleştirileri vardır ve oldukça da serttir. Birçok konuda kendilerine göre bazı standartları vardır. Neredeyse ateş burçları kadar da bencilliğe elverişlidirler. Kandırma dürtüleri çok gelişmiştir. Gereğinde sinsi ve şiddete yönelik tutumlar içine girebilirler. Ateş burçları çabuk kızar ve çabuk unutur ama, hava burçları özellikle kişilerin en kötü hallerinde oldukça değişken davranabilecek bir yapıya sahiptirler. Kindar ve dik kafalıdırlar. Fikir akışları da çok süratlidir.

Toprak Grubu

Toprak elementi hava elementini zıttır. Fizik güçleri içerir. Ağırlık, sabitlik ve kısıtlama başlıca özellikleridir. Bu element tek kelimeyle maddi varlığın temelidir. Bu özelliklerini değiştirmek hemen, hemen imkânsızdır. Madenler, bitkiler ve toprak altı tüm değerler onun etkisi altındadır. Bereket ve kazancı da simgeler. Rengi kahverengi, siyah, yeşil, cinsiyeti dişidir. Fiziksel bir doğaya sahiptirler. Toprak burçlarının en büyük özellikleri geleneksel şeylere yatkınlıkları ve uyumlarıdır. İtaatkâr kimselerdir. Davranışları, konuşmaları ve tutumları toplumca onanan şekillerdir. Nazik tavırları vardır. Sağduyulu sahibi kimseler oldukları bilinir. Ticaret sanki onlar için icat edilmiştir. Bu kimselerin ticari hayatları mükemmeldir ve para kazanmayı iyi bilirler. Maddi ve somut şeyler onlar için çok önemlidir. Antikalar, mücevherat, güzel mobilyalar vazgeçemedikleri unsurlardır. Tat alma duyguları da iyi gelişmiştir. Ayrıca iyi bir giyim zevkleri vardır. Duyguları ruhsal olmaktan ziyade duyusaldır. Beş duyu verisinin uyarılarından etkilenirler. İyi bir müziğin nağmesi, güzel bir yemeğin kokusu, dokunulan bir cilt yapısı bu kişileri duygulandırabilir. Güvenlik konusu da toprak burçları için önemli olan konulardan biridir. Bu gurubun mensupları çok gerekmedikçe fiziksel şiddete eğilimli değildirler. Ancak bazen intikamcı olabildikleri de bilinir. Bazı şeyleri unutmaz ve cevabını zamana bırakırlar. Alacakları veya almayı düşündükleri intikam da genellikle maddi zarar içerin bir intikam olur. Bu gurubun mensupları kızdıklarında ateş ve hava burçları gibi süratli bir şekilde sözlerle ifade ederler. Ancak gereksiz yere fiziksel şiddet kullanmazlar.

Su Grubu

Su elementi ateşe zıttır. Ateş elementi bilinci, su elementi ise bilinç-altını simgeler. Ruhsallığı anlatır. Suyun prensibi değişkenliktir ve civardaki etkileri özümser. İçe kapanmayı dile getirir. Horoskoptaki özellikleri sezgisellik, duyarlılık ve duygusallıktır. Rengi mavi, cinsiyeti dişidir. Duygusallık su burçlarının bilinen en önemli özelliğidir. Su burçlarının mensupları iyiliksever kimselerdir. İyi niyetli ve kibar insanlar olarak bilinirler. Başka insanların rahat yaşamaları da onları ilgilendirir. Başkalarına cömert ve insancıl davranırlar. Düşmanlık besledikleri çok nadir görülür. Bu kimselerin hisleri ve sezgileri çok güçlüdür. Onlar geniş ölçüde mantıktan çok duygularına dayanan kararlar verirler. Duygusal bir yapıya sahip olduklarını da belli etmez, açıkça söylemezler. Alıngandırlar ve duygusal olarak kolay incinirler. Kişilerin duyguları horoskopta tamamen su elementine ve tabii başta, başta Ay’a bakılarak yapılır. Bu bakımdan su elementi önemlidir. Aile ve arkadaşlar bu gurubun mensuplarında önemlidir. Diğer insanlara da değer veren bir karaktere sahip olduklarından kendileri hakkında düşünülenler onlar için önem taşır. Alınganlıklarının sonucunda her an hoşgörülü olamayabilir ancak bunu göstermeyebilirler. Su burçlarındaki kişilerle arkadaş olmak kolay değildir. Bu kişiler aynı zamanda şüpheci ve çekingendirler de. Bu burçların en kötü yönü yalancılıklarıdır. Bazen bunu başkalarına zarar vermek için de yaparlar. Kindar değillerdir ama, gerçeği sakladıkları da bilinir. Onlar pasif inatçılardır ve şiddet kullanmadan intikam alırlar. Fesat oldukları da görülür. Bu gurup içinde Akrep burcu istisnadır. Akrep kendine güvenir, güçlü ve iradeli bir karakter sahibidir. Bildiğini okur. Aşağıdaki horoskopta planetlerin üçgen açılarında su burçları görülmektedir. Su gurubunun öncü burcu Yengeç, değişmez burcu Akrep, eğişken burcu ise Balıktır.

İletişim Formu
HakkımdaDilek Irmak KaraKarma Astrolog
0312 474 0105